İndeksler

 

İlk sayısından itibaren dergimizde yayınlanan makalelerin ULAKBİM TR-Dizin’de taranması için gerekli başvurular yapılmış olup, ilk sayının yayımlanmasının ardından diğer indekslerde de yer almak üzere gerekli başvurular yapılacaktır.