Dergi Hakkında

Sahibi / Owner
Atatürk Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yahya BULUT

Editörler / Editors
Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI
Yrd. Doç. Dr. Defne DURSUN

 

E-posta: ataptd@atauni.edu.tr
Web: http://ataptd.atauni.edu.tr

Yazışma Adresi / Contact Address
Atatürk Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
25240 ERZURUM