Anasayfa

ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ

JOURNAL OF ATA PLANNING AND DESIGN
Yıl / Year: 2018    Cilt / Volume: 2   Sayı / Number: 1
ISSN: 2618-608X

 

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli ve bilimsel bir dergisi olup yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanır.

Dergimize DergiPark üzerinden de ulaşabilir; makale teslimlerinizi ve süreci online  sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/ataplanlamavetasarim

 

İçindekiler  (pdf)

Çatılarda Buzlanma ve Buz Sarkıtlarının Oluşum Sebepleri ve Çözüm Önerileri (pdf)
Fatma Zehra ÇAKICI

Yeniden İnşa Problematiği ve Arkeolojik Alanların Sunumu (pdf)
Aydın UÇAR, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU

Taş ve Taş Yapı Kültüründe Değişim ve Dönüşüm (pdf)
İkbal ERBAŞ

Avrupa Bahçe Sanatı’nda Kişiye Tahsisli Bahçelerin Kentsel Peyzaj Açısından Önemi ve Türk Kentlerinde Kişiye Tahsisli Bahçe Kavramı (pdf)
Işık SEZEN

İkinci sayıyı tek dosya olarak buradan indirebilirsiniz (pdf).

 

 

 

ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ

JOURNAL OF ATA PLANNING AND DESIGN
Yıl / Year: 2017    Cilt / Volume: 1   Sayı / Number: 1

 

Kapak (pdf)

Künye  (pdf)

Teşekkür  (pdf)

Yayın İlkeleri  (pdf)

Yazım Kuralları  (pdf)

İçindekiler  (pdf)

Erzurum Palandöken’in Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi  (pdf)
BENGİ KORGAVUŞ

İç Mekân Tasarımında Bitki Kullanımının Birey ve Mekân Üzerine Etkileri  (pdf)
Işık SEZEN, Başak AYTATLI, Refia Anıl AĞRILI, Emine PATAN

Geçmişten Günümüze Yeşil Çatı Sistemleri ve Yeşil Çatılarda Kalite Standartlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma  (pdf)
Elif Akpınar KÜLEKÇİ

Kullanılabilirlik Kavramının Alanyazına Dayalı Değerlendirilmesi ve Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi: “Şehir Kullanılabilirliği” Yaklaşımı  (pdf)
Fatma Zehra ÇAKICI, Türkan KARAKUŞ YILMAZ, Ersin KARAMAN, Engin KURŞUN, Gül ŞİMŞEK

Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazların ve Sit Alanlarının Kamulaştırma Bağlamında İncelenmesi  (pdf)
Umut Birkan ÖZKAN

Geleneksel Akseki Evlerindeki Özgün Duvar Yapım Tekniği: Ormana Alan Çalışması  (pdf)
Gülşah ÇELİK BAŞOK

İlk sayıyı tek dosya olarak buradan indirebilirsiniz (pdf).